ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2566
วันที่ 08/03/2024   12:08:33
กิจกรรมของมูลนิธิ

งานแรลลี่การกุศล "ตามรอยพระบาท ร.๓" ปี ๒๕๖๗ วันที่ 18/07/2024   12:10:59 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/2567 วันที่ 17/07/2024   12:18:55
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2567 วันที่ 17/07/2024   12:18:09
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2567 วันที่ 17/07/2024   11:47:04
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2567 วันที่ 17/07/2024   12:17:21
ข่าวประชาสมัพันธ์ 8/2567 วันที่ 17/07/2024   12:12:37
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2567 วันที่ 17/07/2024   12:10:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 5 วันที่ 10/04/2024   14:51:19
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 4 วันที่ 10/04/2024   14:50:14
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 3 วันที่ 10/04/2024   14:49:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:47:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 1 วันที่ 10/04/2024   14:44:07
ข่าวประชาสมพันธ์5/2567 วันที่ 10/04/2024   14:45:00
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-2 วันที่ 10/04/2024   14:46:02
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-1 วันที่ 10/04/2024   14:33:28
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-2 วันที่ 18/03/2024   15:34:06
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-1 วันที่ 18/03/2024   15:32:59
งานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๖๗ วันที่ 11/03/2024   09:36:03 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2/2567 วันที่ 08/03/2024   13:25:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1-2567 วันที่ 08/03/2024   13:23:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/2566 วันที่ 08/03/2024   13:18:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2566 วันที่ 08/03/2024   13:17:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2566 วันที่ 08/03/2024   13:02:53
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2566 วันที่ 08/03/2024   12:59:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2566 วันที่ 08/03/2024   12:58:24
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2566 วันที่ 08/03/2024   12:43:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2566 วันที่ 08/03/2024   12:39:16
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/2566 วันที่ 08/03/2024   12:38:12
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2566 วันที่ 08/03/2024   12:10:05
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 08/03/2024   12:11:59 article
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารคดีเทิดพระเกียรติเกี่ยววัดราชโอรสาราม วันที่ 08/04/2020   20:04:35
๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:43:01
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ 08/03/2024   13:13:58 article
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ แรลลี่การกุศล ประจำปี ๒๕๖๒  “ตามรอยพระบาท ร.๓ สู่เมืองเพชร – ปลูกป่าประจวบคีรีขันธ์” วันที่ 28/03/2020   22:48:39
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 28/03/2020   22:45:51
คุณกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ และภริยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯและราชสกุล และมีราชสกุลชมพูนุท  และราชสกุลคเนจร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี วันที่ 28/03/2020   22:46:42
คุณสุริยะ  พดด้วง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนในเขตสาทร, บางรัก ณ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 28/03/2020   22:46:11
วัดคงคาราม   จ.เพชรบุรี จสอ.อธิพงศ์  อรรณพ  ณ อยุธยา และคุณอุมาพร  อรรณพ ณ อยุธยาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ   วันที่ 28/03/2020   22:46:29
งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 28/03/2020   22:47:00
ข่าวประชาสัมพันธ์7/2567 วันที่ 17/07/2024   11:18:47
๒ เมษายน ๒๕๖๒ การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต    ณ วัดราชโอรสาราม   วันที่ 28/03/2020   22:51:37
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 28/03/2020   22:51:51
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนำแจกันดอกไม้  ร่วมงาน  "๑๐๒ ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ ( ชุมสาย) นิลอุบล" กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร ๑๐๐  ปี วัดบวรนิเวศ วันที่ 28/03/2020   22:52:09
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง วันที่ 28/03/2020   22:55:35
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณสุริยะ พดด้วง และแพทย์หญิงพรทิพย์ ศุภวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาส วันที่ 28/03/2020   22:36:10
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้นำแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 28/03/2020   22:29:08
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มี.ค. 60 วันที่ 03/07/2018   16:18:18
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 24 ส.ค. 2558 วันที่ 03/07/2018   16:17:45
มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18/10/2019   15:08:56
มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ วันที่ 31/03/2017   11:41:15
สัมมนาเทดพระเกียรติ ร.3 วันที่ 01/03/2017   10:49:18
เดินการกุศล เส้นทางสายประวัติศาสตร์ วันที่ 01/03/2017   10:50:17 article
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เรื่อง “พระราชวิสัยทัศน์แห่งมหาเจษฎาราชเจ้า”บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ วันที่ 28/03/2020   22:47:41
เสวนาหัวข้อเรื่อง "รัชกาลที่ ๓ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" ในสัปดาห์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 28/03/2020   22:47:23
รายการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ วันที่ 28/03/2020   22:45:29 article
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   22:44:58
วางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.กาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:44:22
รัฐพิธีน้อมรำลึกวันมหาเจษฎาราชเจ้า    วันที่ 28/03/2020   22:32:06
งานบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชโอรสาราม วันที่ 28/03/2020   22:31:25
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:38:14
๑. พิธีวางพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ 07/03/2024   14:34:35
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 06/03/2024   12:09:48
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   23:02:05