ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletวัดในรัชกาลที่ 3
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๓   พลเอกจรัล   กุลละวณิชย์   ประธานมูลนิธิฯ  พร้อมด้วย นายสุเทพ  โฮสถานนท์,  นายสาโรจน์  จิตติบพิตร,  นายพงศ์เชษฐ์  รุจิระชุณห์,  นางวรัญญา  ขาวเหลือง,  สมาชิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.พระนั่งเกล้า    ร่วมในงานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"  และร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓   ถนนหลักเมือง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  เป็นประธานในพิธี 

          และหลังจากพิธีทางคณะเข้าเยี่ยมชม  "พิพิธเมืองกาญจน์ พ.ศ.๒๕๖๓"  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่า เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในเชิงอนุรักษ์ โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของเจ้าเมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนหลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จากประวัติเดิมเป็นเรือนไม้ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2374 ซึ่งเป็นปีที่สร้างกำแพงเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.2474 ได้สร้างใหม่คือหลังปัจจุบัน และสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2475 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นบ้าน 2 ชั้น ทรงปั้นหยา ก่ออิฐถือปูน หลังคาซ้อนลดหลั่นกันลงมา เป็นลักษณะผสมระหว่างทรงจั่วกับทรงปั้นหยา หน้าจั่วชั้นบนเป็นบานเกร็ดไม้เปิดปิดได้ เสาคอนกรีตผนังก่อด้วยอิฐถือปูน พื้นเป็นไม้แดง ส่วนฝาผนังเป็นไม้สัก เครื่องบนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง บานหน้าต่างและบนกรอบประตูใส่กระจกใส หลังคามุงด้วยกระเบื้องแบบทรงยุโรป ชั้นบนเป็นตารางลูกรงเหล็ก ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุมีเนื้อที่ 140.6 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2514 ในสมัยพระยาวิเศษฤาชัย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการต่อเติมกันสาดโดยรอบ และในปี พ.ศ.2517 ได้รื้อหลังคา เปลี่ยนไม้โครงหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องเป็นแบบซีแพคโมเนียและทาสีใหม่ ในปัจจุบันได้นำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่าจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองกาญจน์ ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี

 
กิจกรรมของมูลนิธิ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารคดีเทิดพระเกียรติเกี่ยววัดราชโอรสาราม
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ article
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ แรลลี่การกุศล ประจำปี ๒๕๖๒  “ตามรอยพระบาท ร.๓ สู่เมืองเพชร – ปลูกป่าประจวบคีรีขันธ์”
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
คุณกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ และภริยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯและราชสกุล และมีราชสกุลชมพูนุท  และราชสกุลคเนจร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
คุณสุริยะ  พดด้วง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนในเขตสาทร, บางรัก ณ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
วัดคงคาราม   จ.เพชรบุรี จสอ.อธิพงศ์  อรรณพ  ณ อยุธยา และคุณอุมาพร  อรรณพ ณ อยุธยาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ  
งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒ เมษายน ๒๕๖๒ การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต    ณ วัดราชโอรสาราม  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนำแจกันดอกไม้  ร่วมงาน  "๑๐๒ ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ ( ชุมสาย) นิลอุบล" กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร ๑๐๐  ปี วัดบวรนิเวศ
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณสุริยะ พดด้วง และแพทย์หญิงพรทิพย์ ศุภวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาส
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้นำแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มี.ค. 60
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 24 ส.ค. 2558
มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้
สัมมนาเทดพระเกียรติ ร.3
เดินการกุศล เส้นทางสายประวัติศาสตร์ article
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เรื่อง “พระราชวิสัยทัศน์แห่งมหาเจษฎาราชเจ้า”บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์
เสวนาหัวข้อเรื่อง "รัชกาลที่ ๓ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" ในสัปดาห์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
รายการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ article
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน
วางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.กาญจนบุรี
รัฐพิธีน้อมรำลึกวันมหาเจษฎาราชเจ้า   
งานบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชโอรสาราม
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน