ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้
วันที่ 31/03/2017   11:41:15

มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้   

       เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ร่วมจัดงาน "มหกรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้" การแสดงลิเกเรื่อง "พ่อผู้เสียสละ" ประกอบด้วยคณะลิเกศรราม–น้ำเพชร, ศิลปินลิเกทั่วประเทศ และศิลปินพระเอกของกรมศิลปากร จำนวน 85 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยได้ทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

           

              พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ มอบรางวัลให้แก่ผู้แสดงลิเก

            

            รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามอบรางวัลให้แก่ผู้แสดงลิเก

 

           "มหกรรมลิเกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้" ได้มีศิลปินลิเกยอดนิยมจากทั่วประเทศ อาทิ ศรราม – น้ำเพชร, ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ, มนต์รัก อเนกลาภ, พรเทพ พรทวี, นิรันดร์ อัญชลี, พรรณลภ เพชรรุ่ง ฯลฯ และศิลปินจากกรมศิลปากร อาทิ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, ถนอม นวลอนันต์ ประสาท ทองอร่าม ฯลฯ ร่วมแสดงลิเก ในเรื่อง "พ่อผู้เสียสละ" มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยนำรายได้สนับสนุนกองทุนของมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเผยแพร่การแสดงลิเก อันเป็นศิลปะและเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับชาติไทยมาแต่โบราณให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้

 

 
กิจกรรมของมูลนิธิ

งานแรลลี่การกุศล "ตามรอยพระบาท ร.๓" ปี ๒๕๖๗ วันที่ 18/07/2024   12:10:59 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/2567 วันที่ 17/07/2024   12:18:55
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2567 วันที่ 17/07/2024   12:18:09
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2567 วันที่ 17/07/2024   11:47:04
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2567 วันที่ 17/07/2024   12:17:21
ข่าวประชาสมัพันธ์ 8/2567 วันที่ 17/07/2024   12:12:37
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2567 วันที่ 17/07/2024   12:10:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 5 วันที่ 10/04/2024   14:51:19
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 4 วันที่ 10/04/2024   14:50:14
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 3 วันที่ 10/04/2024   14:49:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:47:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 1 วันที่ 10/04/2024   14:44:07
ข่าวประชาสมพันธ์5/2567 วันที่ 10/04/2024   14:45:00
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-2 วันที่ 10/04/2024   14:46:02
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-1 วันที่ 10/04/2024   14:33:28
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-2 วันที่ 18/03/2024   15:34:06
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-1 วันที่ 18/03/2024   15:32:59
งานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๖๗ วันที่ 11/03/2024   09:36:03 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2/2567 วันที่ 08/03/2024   13:25:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1-2567 วันที่ 08/03/2024   13:23:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/2566 วันที่ 08/03/2024   13:18:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2566 วันที่ 08/03/2024   13:17:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2566 วันที่ 08/03/2024   13:02:53
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2566 วันที่ 08/03/2024   12:59:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2566 วันที่ 08/03/2024   12:58:24
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2566 วันที่ 08/03/2024   12:43:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2566 วันที่ 08/03/2024   12:39:16
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/2566 วันที่ 08/03/2024   12:38:12
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2566 วันที่ 08/03/2024   12:10:05
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2566 วันที่ 08/03/2024   12:08:33
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 08/03/2024   12:11:59 article
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารคดีเทิดพระเกียรติเกี่ยววัดราชโอรสาราม วันที่ 08/04/2020   20:04:35
๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:43:01
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ 08/03/2024   13:13:58 article
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ แรลลี่การกุศล ประจำปี ๒๕๖๒  “ตามรอยพระบาท ร.๓ สู่เมืองเพชร – ปลูกป่าประจวบคีรีขันธ์” วันที่ 28/03/2020   22:48:39
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 28/03/2020   22:45:51
คุณกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ และภริยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯและราชสกุล และมีราชสกุลชมพูนุท  และราชสกุลคเนจร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี วันที่ 28/03/2020   22:46:42
คุณสุริยะ  พดด้วง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนในเขตสาทร, บางรัก ณ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 28/03/2020   22:46:11
วัดคงคาราม   จ.เพชรบุรี จสอ.อธิพงศ์  อรรณพ  ณ อยุธยา และคุณอุมาพร  อรรณพ ณ อยุธยาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ   วันที่ 28/03/2020   22:46:29
งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 28/03/2020   22:47:00
ข่าวประชาสัมพันธ์7/2567 วันที่ 17/07/2024   11:18:47
๒ เมษายน ๒๕๖๒ การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต    ณ วัดราชโอรสาราม   วันที่ 28/03/2020   22:51:37
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 28/03/2020   22:51:51
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนำแจกันดอกไม้  ร่วมงาน  "๑๐๒ ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ ( ชุมสาย) นิลอุบล" กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร ๑๐๐  ปี วัดบวรนิเวศ วันที่ 28/03/2020   22:52:09
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง วันที่ 28/03/2020   22:55:35
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณสุริยะ พดด้วง และแพทย์หญิงพรทิพย์ ศุภวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาส วันที่ 28/03/2020   22:36:10
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้นำแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 28/03/2020   22:29:08
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มี.ค. 60 วันที่ 03/07/2018   16:18:18
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 24 ส.ค. 2558 วันที่ 03/07/2018   16:17:45
มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18/10/2019   15:08:56
สัมมนาเทดพระเกียรติ ร.3 วันที่ 01/03/2017   10:49:18
เดินการกุศล เส้นทางสายประวัติศาสตร์ วันที่ 01/03/2017   10:50:17 article
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เรื่อง “พระราชวิสัยทัศน์แห่งมหาเจษฎาราชเจ้า”บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ วันที่ 28/03/2020   22:47:41
เสวนาหัวข้อเรื่อง "รัชกาลที่ ๓ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" ในสัปดาห์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 28/03/2020   22:47:23
รายการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ วันที่ 28/03/2020   22:45:29 article
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   22:44:58
วางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.กาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:44:22
รัฐพิธีน้อมรำลึกวันมหาเจษฎาราชเจ้า    วันที่ 28/03/2020   22:32:06
งานบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชโอรสาราม วันที่ 28/03/2020   22:31:25
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:38:14
๑. พิธีวางพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ 07/03/2024   14:34:35
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 06/03/2024   12:09:48
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   23:02:05