ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3

          ประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3  ที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระองค์เกี่ยวกับชาวตะวันตกว่า “การศึกสงคราม ข้างญวน ข้างพม่า ก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่พวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”
 

ประวัติศาสตร์หน้าเดียว

รัชกาลที่ 3 ผู้ยิ่งใหญ่

ความยิ่งใหญ่ของล้นเกล้า รัชกาลที่ 3 มีดังนี้ 

1.   เรื่องการค้าท่านค้าขายสำเภากับเมืองจีนได้เงินได้ทองมาท่านก็แบ่ง1ส่วนเก็บไว้ในถุงแดง
เมื่อท่านใกล้สวรรคตสั่งไว้ว่าเงินในถุงแดงเก็บไว้อย่าใช้ วัดที่ข้าสร้างไว้ 70 กว่าวัดเอาเงินในถุงแดงไปดูแลบำรุงวัด อย่าแตะเงินแผ่นดิน เหลือเท่าไรเก็บไว้ในยามยาก จะได้เอามาใช้ในการถ่ายบ้านถ่ายเมือง

2.   เรื่องสร้างวัด ท่านชอบสร้างวัด วัดในกรุงเทพฝีมือรัชกาลที่ 3 ทั้งนั้น
ใครอยากใกล้ชิดท่านต้องสร้างวัด ขุนนางผู้ใหญ่ทุกท่านก็ต้องสร้างวัดโดยท่านจะไปให้ชื่อวัดให้ เช่น ตอนเป็นราชโอรสท่านก็เริ่มสร้างวัดโดยร.2 ตั้งชื่อให้ว่า วัดราชโอรส วัดโพธิ์ท่านสั่งรื้อและสร้างใหม่หมด พระพุทธไสยาสตร์ ท่านสร้างตำราฤษีดัดตนตำรายา ท่านสั่งให้ทำทั้งนั้น จน UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำ ฝีมือท่านทั้งนั้น พระปรางค์วัดอรุณ ท่านก็สร้าง ภูเขาทองท่านก็สร้าง แต่ไม่เสร็จในสมัยท่าน

3.   ท่านมีเพื่อนเป็นเจ้าสัวชื่อโต ที่คอยช่วยเหลือทำอาหารเลี้ยง ขุนนาง ก็ยกบ้านตนเองให้ ร.3 สร้างวัด เอาใจพระเจ้าแผ่นดินท่านไปยกช่อฟ้าและตั้งชื่อให้ว่าวัดกัลยาณมิตร เพราะถือว่าเจ้าสัวโตเป็นเพื่อนท่าน ลูกหลานก็เลยได้ใช้สกุลกัลยาณมิตร

4.   วันหนึ่ง ร.3 ถามเจ้าพระยาพระคลังว่าไม่สร้างวัดมั่งหรือ เจ้าพระยาพระคลังตกใจยกบ้านให้สร้างวัด ท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดประยูรวงศาวาส เพราะเป็นญาติท่าน (เป็นลูกนายบุนนาคเพื่อน ร.1 และนายบุนนาคแต่งงานกับแม่นวลน้องสาวแม่นาค ซึ่งต่อมาเป็นพระราชินีของ ร.1) พระยาพระคลังต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ บิดาของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์(ช่วง บุนนาค) ขุนนางที่มีอำนาจมากที่สุดในรัชกาลที่5

5.   ท่านยังไปถามน้องชายพระยาพระคลัง คือพระยาศรีพิพัฒน์ว่า พี่เอ็งสร้างวัดเอ็งไม่สร้างมั่งหรือ พระยาศรีพิพัฒน์ก็ตกใจยกบ้านให้สร้างอีกท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดพิชัยญาติอยู่ตรงข้ามวัดประยูรต่อมาพระยาศรีพิพัฒน์ได้ตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งในราชวงศ์จักรี มีสมเด็จเจ้าพระยาเพียง 3 คน

6.  แล้วท่านก็ถามเมียพระยาพิชัยญาติว่า พี่เอ็งก็สร้างวัดผัวเอ็งก็สร้างวัดและเอ็งไม่ทำบ้างหรือ คุณหญิงตกใจยกที่ดินให้สร้างวัด ท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดอนงคาราม วันหนึ่งก็ถามพระยาพระคลังอีกว่าเอ็งก็สร้างวัดน้องเอ็งก็สร้างวัดน้องสะไภ้เอ็งก็สร้างวัดแม่เอ็งตายไปนานแล้ว เอ็งไม่สร้างวัดให้แม่เอ็งมั่งหรือ พระยาพระคลังเลยสร้างวัดให้แม่ท่านให้ชื่อว่าวัดนวลนรดิษ เป็นวัดที่พ่อดิษอุทิศให้แม่นวล ตัวท่านเองก็สร้างวัดอุทิศให้แม่ท่าน ตั้งชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกรียรติที่นนทบุรีเพราะแม่ท่านเป็นลูกพระยานนทบุรี

7.   ท่านมีหลานรักองค์หนึ่งพ่อแม่ตายท่านก็สร้างวัดให้ ชื่อวัดเทพธิดารามและก็มีหลานรักอีกองค์หนึ่ง ต่อมาเป็นราชินีองค์แรกของร.4 ชื่อหม่อมโสมนัส วิธีแสดงว่าปู่รักหลานท่านก็สร้างวัดให้ชื่อวัดราชนัดดาราม ที่มีโลหะปราสาทสวยงาม

8.   มีคนถามว่าสร้างวัดทำไมเยอะแยะสิ้นเปลือง ท่านตอบว่าเงินทองเก็บไว้ก็มีแต่ปลวกขึ้นเอาไปสร้างวัดเสียดีกว่า อีก 100 - 200 ปี มีใครมาเที่ยวเมืองเราก็ มาดูวัดเหล่านี้ จริงของท่าน ฝรั่งเข้ามาดูพระปรางค์วัดอรุณ ท่านก็สร้าง มาดูพระนอนวัดโพธิ์ ท่านก็สร้าง มาดูโลหะปราสาทท่านก็สร้าง

9.   ลองมาคิดกันดูว่า วันนี้ไม่มีวัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดราชนัดดา วัดเฉลิมพระเกรียรติ และวัดอีก 70 กว่าวัด ฝรั่งอยากมาเที่ยวเมืองไทยไหม เหมือนกับพระราชวังแวร์ซาย ฝรั่งเศสที่เป็นแลนด์มาร์คให้คนไปชมเที่ยว เป็นวิสัยทัศน์ของคนสมัยก่อนจริงๆ

10.  ความยิ่งใหญ่สุดท้ายคือการเสียสละ ท่านไม่ตั้งสนมของท่านขึ้นเป็นมเหสีเลย เพื่อลูกท่านจะไม่ได้เป็นเจ้าฟ้า ทำให้เจ้าฟ้ามงกุฏได้ขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 4

11.   ตอนอายุ 47 ปี ร.4 ท่านต้องมีเมียและท่านเลือกที่จะมีเมีย เป็นเจ้าทางสาย ร.3 ด้วยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อผูกใจน้ำใจต่อกันท่านจึงทรงเลือกหลานของ ร.3 คือหม่อมเจ้าหญิงโสมนัส เป็นมเหสีเอก มีบุญได้เป็นราชินี แต่บุญน้อยมีโอรสเป็นชายเกิดเช้าบ่ายสิ้นพระชนม์ ตัวหม่อมเจ้าโสมนัสอีก 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ ร.4 ทรงเสียใจมาก จึงโปรดให้สร้างวัดชื่อวัดโสมนัสวิหาร อุทิศให้และ ท่านก็สร้างวัดคู่กันเป็นวัดสามีภรรยาคือวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารตามชื่อของท่าน

12.   ร.4 ท่านก็ยังทรงอภิเษก กับหลานปู่ ร.3 อีกองค์หนึ่ง คือหม่อมเจ้าหญิงรำเพยท่านมีบุญาธิการมากประสูติเจ้าฟ้าพระองค์แรกคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเป็นรัชกาลที่5 เมื่อท่านขึ้นครองราชย์พระนางรำเพยพระราชชนนีได้สวรรคตไปแล้ว ร.5 จึงสถาปนากระดูกแม่ท่านเป็นสมเด็จพระนางเจ้ากรมพระเทพศิรินทรามาตย์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมราชินีของรัชกาลที่4 และท่านรู้ว่าพ่อท่านสร้างวัดให้ตัวท่านเองคือวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารและสร้างวัดโสมนัสวิหารอุทิศให้พระนางโสมนัสมเหสีองค์แรก ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมคู่กันและแม่ท่านก็เป็นมเหสีเอกของรัชกาลที่ 4 ท่านจึงเลือกทำเลริมคลองผดุงกรุงเกษมอีกแห่ง สร้างวัดให้แม่ท่าน ตั้งชื่อว่าวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารตามชื่อแม่ท่าน
รัชกาลที่ 3 ผู้ยิ่งใหญ่

อ้างอิงจาก: Facebook/คลังสมองจามจุรีและเพื่อน