ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พระบรมราชานุสาวรีย์

     ทรงราชการได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สนองพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ประชาราษฎรที่จะไปถวายสักการะในที่หลายแห่ง คือ

  1. ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 31 มีนาคม ทุกปี  เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ
  2. หน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการถวายราชสักการะในวันที่ 8 เดือนมีนาคมของทุกปีเปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ
  3. หน้ากองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการถวายราชสักการะวันที่ 15 เดือนตุลาคมของทุกปี
  4. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (ค่ายแสมสาร) กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ
  5. วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี มีพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 31 มีนาคม ทุกปี  เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ
  6. วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 31 มีนาคม ทุกปี  เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ
  7. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี  เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ

 

            ยังมีพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า อีก 2 แห่ง แห่งหนึ่งประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางราชการเปิดให้เข้าถวายราชสักการะเสมอ และอีกหนึ่งแห่งที่ศาลาการเปรียญวัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ทรงราชการได้ประกาศให้ วันที่ 31 มีนาคม เป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งจะมีรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชาสุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้วย