ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletวัดในรัชกาลที่ 3
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พระบรมราชานุสาวรีย์

     ทรงราชการได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สนองพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ประชาราษฎรที่จะไปถวายสักการะในที่หลายแห่ง คือ

            1. ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการถวายราชสักการะในวันที่ 31 มีนาคม ทุกปี

  2. หน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการถวายราชสักการะในวันที่ 8 เดือนมีนาคมของทุกปี

           3. หน้ากองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการถวายราชสักการะวันที่ 15 เดือนตุลาคมของทุกปี

            4. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า (ค่ายแสมสาร) กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดให้เข้าถวายราชสักการะได้เสมอ

            ยังมีพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า อีก 2 แห่ง แห่งหนึ่งประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางราชการเปิดให้เข้าถวายราชสักการะเสมอ และอีกหนึ่งแห่งที่ศาลาการเปรียญวัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ทรงราชการได้ประกาศให้ วันที่ 31 มีนาคม เป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งจะมีรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชาสุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้วย