ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletวัดในรัชกาลที่ 3
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำนานเงินถุงแดง เงินนี้ไว้ไถ่บ้านไถ่เมือง

เงินถุงแดงของใคร? ใช้ซื้อเอกราชไทยคืนมา

เงินถุงแดงนี้ เป็นเงินส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ใช้ในราชการแผ่นดิน โดยห้ามมิให้นำเงินนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ

 

ตำนาน เรื่องเล่า : ตำนานเงินถุงแดง

เงินถุงแดง ที่ ร. 3 ทิ้งไว้ให้ สยามไว้ ไถ่บ้านไถ่เมือง

 
ข่าวสารน่ารู้

วันมหาเจษฎาบดินทร์
รายพระนามสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ article